Aubrey Qwana - Yelele - перевод песни на русский

Текст и перевод песни Aubrey Qwana - Yelele
Mana ngiyamthatha cela abanomona bahlehle
Зависть спросила четыре бахле нгийамтха
Mana ngiyamthatha cela banomona badede
Зависть спросила четыре бадеде нгиямтха
Yelelelelele uweehh yelelelele
Елелелелеле Елелелелеле увеех
Yelelelele uweehh yelelelelele
Елелелелеле Елелелеле увеех
Ubotshela abomalume bakho thina sizofika sizoletha
Умалюме Уботшела и к чему ты пришел в свою сизолету
Ibizo (ubotshela abomalume bakho) oohh thembalami
Изибизо твоя умалюме уботшела) охххххххххххх
Sizohlangana esgcawini masekusha neshindindi
Neshindindi of the nation masekusha esgcawini
Masfika kusiphuke idindi
Идинди Масфика кусифуке
Awyelele mntanomuntu angazi ukuthi mina bengihleleleni ngingakuthathi
Четыре Авьелеле знают что мнтаномунту нгингакутхати бенгихлелелени
Awyelele mtanomuntu angazi ukuthi mina bengihlaleleni ngingakushadi
Четыре Авьелеле знают что мтаномунту нгингакушади бенгихлалелени
Obegebhele akalale kusayithunuka alale ngenxeba
Inxeba любит спать во сне kusayithunuka Obegebhele
Obegebhele mama akalale kusayithunuka alale ngenxeba
Спи как спи с матерью Обегебхеле инсеба кусайитхунука
Mina ngiyamthatha cela banomona bahlehle
Зависть спросила четыре ngiyamthatha bahlehle
Mana ngiyamthatha cela banomona badede
Зависть спросила четыре бадеде нгиямтха
Yelelelele uweehh yelelelele, yelelelele uweehh yelelelele
Елелелеле Елелелеле увеехх, елелелеле увеехх елелелеле
Nomakanjani wedali wami ngeke ngikushiye sofa silahlane
Сколько лет не будет моей смерти нгикушие силахлейн
Inhliziyo idansa itwalatsa mayibona wena idansi twalatsa
Ты Inhliziyo idansi twalatsa mayibona itwalatsa idansa
Ay yay ya sikuthele ngenyongo ekhaya sakufaka isphandla ekhaya
Ай яй с поправкой на применение дома и дома isphandla ngenyongo
Avuliwe amasango ngena zivukile inyanya
Врата открылись, и мы восстанем против меня, иньяня.
Obegebhele akalale kusayithunuka alale ngenxeba
Inxeba любит спать во сне kusayithunuka Obegebhele
Obegebhel mama akalale kusayithunuka alale ngenxeba
Спи как спи с матерью Обегебхель инсеба кусайитхунука
Mina ngiyamthatha cela abanomona bahlehle
Зависть спросила четыре ngiyamthatha bahlehle
Mana ngiyamthatha cela abanomona badede
Зависть спросила четыре бадеде нгиямтха
Yelelelelele uweehh yelelelelele
Елелелелелеле Елелелелеле увеех
Yelelelelele uweehh yelelelelele
Елелелелелеле Елелелелеле увеех


Авторы: Kamohelo Judas Mthimkhulu, Makepiece Musawenkosi Khoza, Mthunzi Shabangu, Nkululeko Thungo, Siyabonga Mkhize


Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.