Zipho - Ngi Right Ngi Wrong текст песни

Текст песни Ngi Right Ngi Wrong - ZiphoChoru
Ngi right NGO wrong ngi nje
Ngiya lwaz ukholo lwam, ngiyekelen ngiphile impilo yam
Inkosi ingi thanda nginje
Webazalwane asiyeken uku bhekana, khut omunye uqcoke kanjani
Inkosi isithanda sonke.
Emabandleni asiyeke uku qcekana. Abazalwane sebeye hlebana
Inkosi ayiku thandi look
Pho indaba kabani, uma ngizenzele into zami
Inhliziyo yakho yiyo eyaziyo, inkosi ingi thanda NGO njeАвторы: Sipho Mbele


Zipho - Ngi Right Ngi Wrong
Альбом Ngi Right Ngi Wrong
дата релиза
01-01-2009


Еще альбомы все альбомы


Внимание! Не стесняйтесь оставлять отзывы.